Анализатори: Турция се опитва да посредничи между САЩ и Русия