Съветът по отбрана ще разгледа проекта за закупуване на нов изтребител в сряда