Възкръсна църква на 15 века! (Мощи на трима светци в нея гонят тежки болести)