Покрит пешеходен мост ще свързва кварталите „Родина“ и „Чародейка“