Новата концесионна такса е пречка пред бизнеса с минерална вода