Пазарът на труда в САЩ дава сигнали за стабилизиране