Депутатите препитват ред министри на парламентарния контрол