15 иракчани бяха осъдени за незаконно пресичане на границата