Ген. Радев: Президентът трябва да противостои на всеки закон, който нарушава правата на българските граждани