Вихра Миланова: Притеснявам се, че може да изчезнат документи от Медицинския университет