Бежанци, държани под ключ в София, бяха арестувани