Комисия на ЕП прие основополагащи доклади за бъдещия Енергиен съюз на ЕС