Трябва да търсим инвеститори извън големите фирми, съветват експерти