Tucson и Genesis на челните места в проучването на J.D. Power за изживяването на клиента