Русинова: България цени концепцията на ЕК за уменията на работната сила в Европа