Около 20 автомобила имаше на мото протеста "България - Дом на българите"