Гутериш: Време е да се преодолеят разногласията за Сирия