Проф. Тодор Кръстев: Реставрацията трябва да завърши там, където започва хипотезата