Ген. Съби Събев: Президентът не може да мълчи, той е лидер на цялото общество