Air Berlin обяви голямо преструктуриране и нов план за развитие