Регионалните дирекции на полицията могат да назначават сътрудници по охранa