За година договорите на "Кинтекс" се увеличили със 100 %