Почти 95% от акционерите на Албена инвест - "за" съотношението на замяна