КЗК: Има достатъчно убедителни доказателства за нарушенията при горивата