“Родна песен” с два концерта на Тракийския хоров фестивал