Фил Хоган предлага промени в правилата за достъп на фермерите до финансиране