Енергийните дружества са готови за зимния сезон, изпълнили са 50% от инвестиционните и ремонтни дейности