Коста Стефанов: Медиите във Великобритания стават все по-крайни