Германия иска бърза промяна в системата на ЕС за предоставяне на убежище