Във ВМА извършиха петата чернодробна трансплантация от началото на 2016 г.