Сдруженията за напояване вече ще плащат за инфраструктурата