Акциите на Samsung тръгнаха нагоре за пръв път от четири дни