КФН проведе семинар за повишаване на финансовата грамотност на инвеститорите