Понижение на молбите за помощи при безработица в САЩ до ново 43-годишно дъно от 246 хиляди