Братя Галеви продължават да фигурират в избирателните списъци в Ресилово