Създават първия Ученически общински съвет в Асеновград