Три комбинирани фитнес уреда на открито монтираха в Хасково