ЕС: Франция няма да получи отстъпки за прилагането на бюджета