Целта на Великобритания след Брекзит е да засили граничния контрол