Ръст от 12% в посещаемостта на Рилските езера през лятото