Ген. Радев: Ще реша проблемите в туризма с диалог между институциите