Повече от 3000 мигранти е депортирала Австралия от началото на 2016 г.