РИОСВ продължава да търси кой трови въздуха в Русе