Бъчварова: Новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана е доказателство за европейската солидарност