Образователното министерство прекрати поръчката за лицензи на Microsoft