Мишел Сапен: Няма съмнение, че банковият бизнес ще напусне Лондон