Десетки участници се състезаваха в пробега „Павликени“