Кметът К. Котев и заместник – министъра на труда и социалната политика официално откриха панорамния асансьор в сградата на община Сандански