ББР: Кредитите за бизнеса с ръст от 254 млн. лева в края на юни