Институционалните инвеститори планират разширяване на вложенията в инфраструктура